SKRIFTER OM

Visualiserande Psykoterapi – Symboldrama

 

Böcker om Visualiserande Psykoterapi – Symboldrama

Priser inkl moms. Porto tillkommer.   Medlem Icke medlem
Symboldrama

av Hanscarl Leuner (1984, nytryck 2009)
Beställs från kansliet

  250:- kr 300:- kr

Följande böcker finns i bokhandel/på nätet:

Läkeprocesser i visualiserande psykoterapier Sinorna förlag (2022). Sigbritt Nordlund

Barnet i brunnen. En symboldramaterapi Sinorna förlag (2016). Sigbritt Nordlund

En dörr till ditt inre Studentlitteratur (2010). Marta Cullberg Weston

Självkänsla på djupet N&K (2007/2010) Pocket/Ljudbok på Storytel. Marta Cullberg Weston

Från skam till självrespekt N&K (2008) Finns som e-bok. Marta Cullberg Weston

Lär känna dig själv på djupet N&K (2009) Finns som e-bok. Marta Cullberg Weston

Tröst och reparation N&K (2012) Finns som e-bok. Marta Cullberg Weston

Visualiseringens reparativa kraft (2017) weston förlag. Marta Cullberg Weston
Finns för beställning via bokhandel på nätet.

Det icke verbalt sagda Studentlitteratur (2010) Majlis Lundström. Tyvärr utgången på förlaget.
ev. antikvariat på nätet.

 

Särtryck & småskrifter

Nytt! Att bygga inre struktur ur barndomens trauma med Visualiserande Psykoterapi/Symboldrama (.pdf Gratis nedladdning här)

Nytt! Rescripting och reparation i Visualiserande Psykoterapi/Symboldrama. En metod att reparera traumatiska barndomsminnen, av Marta Cullberg Weston (.pdf Gratis nedladdning här)

Nytt! Symboldramaföreningen –  Minnesvärt från 1977–2010. Av Inger Ösby (.pdf Gratis nedladdning här)

Nytt! Appendix till ovanstående minnesskrift  (.pdf Gratis nedladdning här)

Introduktion till symboldrama, Karin Hansson (.pdf Gratis nedladdning här)

Imagery Rescripting. Visualiserande teknik inom KBT. Sammanställt av Marta Cullberg Weston. (.pdf Gratis nedladdning här)

 

Listade skrifter nedan kan beställas från: kansli@symboldrama.se

så får du en faktura via e-post och skrifterna på posten.

Ange i din beställning om du är medlem eller inte, för rätt prissättning.

 

Priser inkl moms. Porto tillkommer.   Medlem Icke medlem
Tematikens roll i processen vid symboldrama

Axelsson m.fl. 23 sid.

  100:- kr 150:- kr
Symbolbildning och dess betydelse för psykoterapi

Jadranka Dieter, 33 sid.

  100:- kr 150:- kr
Om symboldrama med palliativa patienter – begränsningar och möjligheter

Magdalena Engel Fischer, 32 sid

  100:- kr 150:- kr
Kan symboldrama förstärka psykoterapeutisk behandling.

av Karin Hemlin Bjerkehag. Svenska Föreningen för Symboldrama.

  100:- kr 150:- kr
Vakendrömmens möjligheter

av Gudrun Jinton. 37 sid.

  100:- kr 150:- kr
Symboldrama i individualterapi?

Eva Sjöberg-Jonzén. 60 sid.

  100:- kr 150:- kr
Ett drama på familjescenen och Symboldrama vid anorexi.

av Edda Klessmann. En förkortad version av ett föredrag hållet i Bremen 1992. 30 sid.

  100:- kr 150:- kr
Psykoterapi med symboldrama vid posttraumatiskt stressyndrom

av Yvonne Lindgren, 20 sid.

  100:- kr 150:- kr
När ingenting hjälper. Symboldrama som behandlingsval vid depressiva tillstånd

Sigbritt Nordlund, 20 sid.

  100:- kr 150:- kr
Att behandla patienter med reumatoid artrit via kombinerade insatser utifrån ett helhetsperspektiv

Sture Nyman, 22 sid.

  100:- kr 150:- kr
Med kroppen som budbärare i en symboldramabehandling

Lotta Ring, 30 sid.

  100:- kr 150:- kr
Symboldrama – Hur speglar sig bristande jagstyrka inom denna psykoterapimetod?

Ragnhild Wallin, 36 sid.

  100:- kr 150:- kr
Symboldrama

av Eberhard Wilke. Särtryck ur Ein Lehrbuch für Ärzte und Psychologen, Springer Verlag, Berlin. 35 sid.

  100:- kr 150:- kr
Symboldrama något för dig?

Inger Ösby, 18 sid.

  70:- kr 100:- kr
Symboldrama/visualiserande psykoterapi. Behandling vid sexuella övergrepp och trauma.
Ann-Mari Bertilsson, 16 sid. Fås som nedladdningsbar fil.
  50:- kr 70:- kr

Dessa skrifter kan beställas från: kansli@symboldrama.se

så får du en faktura via e-post och skrifterna på posten.

Ange i din beställning om du är medlem eller inte, för rätt prissättning.

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se