Svenska föreningen för
Visualiserande Psykoterapi – Symboldrama

c/o Karin Lindén
Getporsvägen 5
136 40 Handen

Tel: 070-624 74 55

PlusGiro: 430 90 27–3

 

Föreningen har en styrelse, bestående av fem ledamöter:
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ytterligare en ledamot samt en suppleant.

 

Glömt lösenordet?

Kontakta sekreterare!

 


STYRELSE

Ordförande Ann-Marie Bertilsson
E
-post: annmaribert@hotmail.com
Tfn: 076-814 59 79

Vice ordförande Ulla Heine
E-post: ulla.heine@arborpsykiatri.se

Sekreterare Pia Gatehouse
E-post: gatehousepia@gmail.com
Tfn: 070-629 81 18

Kassör Lena Abrahamsson
E-post: lena@visusterapi.se
Tfn: 076-148 74 32

Ledamot Tobias Wasserman
E-post: wasserman@eleos.se
Tfn: 070-432 29 52

Suppleant: Leena Källqvist
E-post
: leena.kallqvist@gmail.com

 

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se