Professor Hanscarl LeunerSymboldrama är en psykoterapimetod, som syftar till att nå omedvetna föreställningar genom visualisering. Med psykodynamisk grundsyn är den kompletterad med kognitiva och affektteoretiska tankegångar. Symboldramametoden lägger fokus på den helande kraften i arbetet med inre bilder och scener, med andra ord reparativ visualisering.

Inom varje människa finns en inre värld av upplevelser och minnen, som vi aldrig satt ord på. Alltifrån den tidigaste perioden i livet formas vår personlighet i mötet med våra vårdnadshavare. Hur våra behov och känslor tas emot skapar inre modeller för vår uppfattning av verkligheten. Den relationella miljö, som det lilla barnet upplever påverkar hur barnets hjärna utvecklas.

Traumatiska erfarenheter kan forma inställningen till livet och bidra till psykologiska problem. Upplevelser från långt tillbaka i tiden kan göra sig påminda genom svårförståeliga känslomässiga reaktioner, psykosomatiska besvär eller problem med relationer. Då är det värdefullt att ha tillgång till en psykoterapeutisk metod, som kan öppna dörrar till dessa tidiga erfarenheter.

I symboldrama har klienten möjlighet att under avslappning komma i kontakt med sin egen inre bildvärld och där bearbeta laddade situationer. Bilderna, som träder fram kan vara både realistiska och symboliska. Relationella mönster ges särskild uppmärksamhet. När dolda livserfarenheter under terapeutens beskydd kan upplevas från nya vinklar och få ord, sker känslomässiga förvandlingar. Medkänsla och förståelse för den egna personen ger redskap för förändring. Steg för steg skapar de inre bilderna nya livsberättelser och frigör kreativa resurser.
 

Hur går det till?

Med terapeuten som följeslagare gör klienten en vandring i sitt inre landskap. Det psykoterapeutiska arbetet i symboldrama innehåller:

  • Ett par inledande samtal där man definierar problemen. Utifrån detta väljer terapeuten ett motiv för klienten att arbeta med i den inre scenen.
  • Ett gemensamt arbete där klienten under avslappning upplever och utforskar inre scener, som ofta innehåller betydelsefulla relationer. Terapeuten bidrar med stöd, utforskande frågor och ibland lösningsförslag.
  • Efter sessionen målar klienten den inre scenen ur minnet.
  • Den målade bilden används under nästa samtal för en gemensam bearbetning av symboldramat med känslor och tankar, som klienten lagt märke till.

Tillsammans blir de olika momenten till en viktig integrativ process. De inre scenerna ger möjlighet till en fokuserad djupdykning, som för upp känslomässigt och tidigare ordlöst material till medveten nivå. I det aktiva gemensamma arbetet kan kognitiva mönster och emotionella reaktioner bli begripliga och förändras på djupet.

 

 

Introduktion till symboldrama, Karin Hansson (pdf Gratis)

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se