Symboldramametoden är en reparativ visualiseringsmetod, som utvecklades av den tyske psykiatern Hanscarl Leuner vid universitetet i Göttingen på 1950-talet. Den svenska föreningen bildades 1977. Det finns idag omfattande svensk litteratur om metoden och hur den fungerar. (Se bl a Skrifter)
Föreningens syfte

Föreningens syfte är att:

  • värna om symboldrama som en specifik psykoterapimetod som vilar på psykodynamisk grund
  • anordna utbildning som leder fram till behörighet som symboldramaterapeut
  • verka för att den som arbetar med metoden uppfyller av föreningen definierade kvalifikationskrav
  • stimulera medlemmarnas professionella utveckling
  • verka för att symboldrama blir känd som en psykoterapeutisk metod bland allmänhet, utbildningsinstitutioner och myndigheter
  • att samverka med föreningar som arbetar med symboldrama och närliggande behandlingsmetoder.
Medlemskap

För att bli medlem i föreningen krävs påbörjad eller genomgången utbildning anordnad av Svenska Föreningen för Symboldrama.

Organisation

Symboldramaföreningen bildades år 1977 och är ansluten till den internationella sammanslutningen ISGAI (International Society for Guided Affective Imagery). Föreningen leds av en styrelse bestående av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Utbildning

Läs mer om Utbildning

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se